Hizmetlerimiz
Hizmetimiz

İstanbul iş dünyasında eğitimli ve diplomalı profesyonel tahsilatçıların doğru biçimde işe yerleştirilmelerinde en iyi çözümü sunan benzersiz bir destek hizmeti ile karşınızdayız: 12COLLECT
 
12Collect profesyonelleri özenle seçilir, test edilir, eğitilir ve "yüksek tahsilat" profili açısından değerlendirilirler. Tahsilat profesyoneli sertifikalarını yalnızca kapsamlı 5 günlük eğitimlerinden sonra alabilirler.
 
Eğitimli işgücü olarak yüksek düzeyde motivasyona sahiptirler, organizasyonunuz içine hemen yerleştirilebilirler ve yalnızca birkaç saat içinde verim sağlayabilirler.
 
12Collect’in Organizasyonunuza Sağlayacağı Yararlar
Bu kanıtlanmış kavramın size sağlayacağı yararlar şunlardır:
  • Özel eğitimli ve esnek (ölçeklenebilir) işgücü
  • Tahsilat performansı yüksek elemanlar
  • Hemen işe başlayabilecek tahsilat profesyonelleri
  • Düşük personel çıkışı (düşük işgücü devri)
  • Kendi tahsilat ekibiniz için benchmark (kıstas) yaratma imkanı ve özel eğitim
  • İstihdam maliyetlerinden tasarruf
Neden Bizimle Çalışmalısınız?
Giderek artan sayıda Türk şirketi, tahsilat işgüçlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmanın ve ölçeğini kontrol etmenin yollarını aramaktadır.
 
Bünyenizdeki tahsilat departmanı;
  • Üst düzey ve acil işletme elemanları için sürekli ya da tekrarlayan talepler,
  • Vadesinde yapılmayan ödemelerin halledilmesinde yaşanan işgücü eksikliği ya da uzun süreli dar boğazlar, veya
  • Satış ya da pazarlama kampanyalarından sonra ödenmeyen alacakların artması
gibi sorunlarla karşılaştığında, artık yaratıcı ve güvenilir bir çözüm var.